Leader Board Display

One Board

# Avatar Name Trophies Kaggle Karma Reputations
1 Joseph Geo Benjamin 17 10 50
2 Prem Selvaraj 3 10 0
3 Manick Vennimalai 4 0 0
4 Gokul NC 3 0 0
5 Ishvinder Sethi 3 0 0
6 Mohanarangan A S 3 0 0
7 Harendra Pratap Singh 2 0 0
8 Test test 2 0 0
9 Avik Bhattacharyya 0 0 0
10 Mitesh Khapra 0 0 0